Všetci tu spomínajú hry o život. Všetci nadávajú na ministra Krajčiho. Zdôrazňujú jeho neschopnosť , zlý manažment a plno rôznych ďalších výčitiek.


Pravda je inde. Tento systém bol úmyselne urobený a prezentovaný. Myslíte si, že keby bol očkovací formulár v poriadku mohli by sa zaočkovať tisíce prominentných a finančne situovaných ľudí? Napríklad systém náhradníkov veľmi jednoducho vyriešil protekčné očkovania.


O očkovaní vieme od septembra. Toto mohlo byť dávno pripravené, ľudia prihlásení a všetci by prišli na radu nezávisle od postavenia občana, či chudobný, či bohatý.


Na záver - ľudia čo organizovali očkovanie neboli hlúpy, neschopný, ale veľmi vyšpekulovaný.


Ďakujem za pozornosť


Matej